Archiwum zamówień publicznych

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów.
Identyfikator postępowania: 3a606fdc-adf0-4fad-b9ae-d21ace953517

 

Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Dostawa unitu stomatologicznego nr referencyjny ZM/25/2022/A.
Termin składania ofert 11.05.2022 godz. 12:30.

Dostawa unitu stomatologicznego nr referencyjny ZM/25/2022.
Termin składania ofert 20.04.2022 godz. 12:30.

Dostawa stanowiska do prób wysiłkowych nr referencyjny ZM/20/2022.
Termin składania ofert 13.04.2022 godz. 12:30.

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów. Identyfikator postępowania: 7ea222b6-40ca-41ed-85b7-78d7690a1b7.

Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf.
Identyfikator postępowania: 8ef2e292-5951-4e71-b900-57e283e4c2df

Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 130 000 zł.

Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf.
Identyfikator postępowania: 427f9a03-3f15-4fef-b2f4-f95e16376892

Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 130 000 zł.

Plan zamówień publicznych 2021

T/02/ZP/20 – Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów.

T/01/ZP/20 –  Dostawa aparatu ultrasonograficznego – echokardiografu (po zmianach)

T/01/ZP/20 – Dostawa aparatu ultrasonograficznego – echokardiografu

Plan zamówień publicznych 2020

01/12/WSPL/19 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

08/11/WSPL/19 – Dzierżawa analizatora oraz dostawa pasków do badania moczu, do tego aparatu wraz z materiałami zużywalnymi i kontrolnymi, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

07/11/WSPL/19 – Dzierżawa analizatora do wykonywania oznaczeń homeostazy oraz dostawa odczynników do tego aparatu wraz z materiałami zużywalnymi i kontrolnymi, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

06/11/WSPL/19 – Dzierżawa automatycznyh analizatorów do wykonywania oznaczeń immunochemicznych oraz dostawa odczynników do tych aparatów wraz z materiałami zużywalnymi i kontronymi, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

05/11/WSPL/19 – Dzierżawa analizatora do wykonywania oznaczeń biochemicznych oraz dostawa odczynników do tego aparatu wraz z materiałami zużywalnymi i kontronymi, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

04/11/WSPL/19 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

03/11/WSPL/19 – Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów i testów do ich identyfikacji, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

02/11/WSPL/19 – Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

01/11/WSPL/19 – Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawa (na czas trwania umowy) czytnika OB, mieszadła hematologicznego i wirówki laboratoryjnej, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SPZOZ w Toruniu

01/06/19 – Dostawa unitu stomatologicznego do gabinetu stomatologii zachowawczej WSPL SPZOZ w Toruniu

01/10/18 – Dostawa unitu stomatologicznego do gabinetu stomatologii zachowawczej WSPL SPZOZ w Toruniu

MultixPro – Drugi przetarg  nieograniczony, pisemny na zbycie aparatu rentgenowskiego MultixPro

MultixPro – Przetarg  nieograniczony, pisemny na zbycie aparatu rentgenowskiego MultixPro

T/1/ZP/18 – Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego do do gabinetu RTG WSPL SPZOZ w Toruniu

Plan zamówień publicznych 2018