Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu do oznaczenia APTT – zawierającego koloidalny krzem z syntetycznymi fosfolipidami, bufor i środek konserwujący? Zestaw zawiera chlorek wapnia. Trwałość po otwarciu – odczynnik i chlorek 30 dni w temp. 2-8 0C. Opakowania 5x9 ml odczynnik + 5x9 ml CaCl2. 03.12.2019 Tak