WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Znak sprawy: 06/11/WSPL/19

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ

kod pocztowy:

miejscowość:
województwo:
powiat:

87-100

Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński

ulica:

numer:
internet:
e-mail:

Dąbrowskiego

1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl

numer kierunkowy: + 48 56

telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32

2. Nazwa nadana zapytaniu ofertowemu przez Zamawiającego:

"Dzierżawa automatycznyh analizatorów do wykonywania oznaczeń immunochemicznych
oraz dostawa odczynników do tych aparatów wraz z materiałami zużywalnymi i kontronymi,
na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL
SP ZOZ w Toruniu".

3. Liczba otrzymanych ofert cenowych: 2.

4. Liczba odrzuconych ofert cenowych: 0.

5. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty (część 2/1):

BECKMAN COULTER Polska Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 181B
  02-222 WARSZAWA

łączna cena oferty brutto: 124 790,40 zł.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (część 2/1):

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

BECKMAN COULTER Polska Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 181B
  02-222 WARSZAWA
7. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty (część 2/2):

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 WARSZAWA

łączna cena oferty brutto: 80 146,66 zł.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (część 2/2):
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. gen. Józefa Zajączka 9
01-518 WARSZAWA


mailto:wojtek@wspl.torun.pl