WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Znak sprawy: 02/11/WSPL/19

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ

kod pocztowy:

miejscowość:
województwo:
powiat:

87-100

Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński

ulica:

numer:
internet:
e-mail:

Dąbrowskiego

1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl

numer kierunkowy: + 48 56

telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32

2. Nazwa nadana zapytaniu ofertowemu przez Zamawiającego:

"Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL SP ZOZ w Toruniu".

3. Liczba otrzymanych ofert cenowych: 8.

4. Liczba odrzuconych ofert cenowych: 0.

5. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty (część 2/1):

ARGENTA Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Polska 114
60-401 POZNAŃ

cena oferty brutto: 702,00 zł.
DIAG-MED
ul. Modularna 11a, budynek H3
02-238 WARSZAWA

cena oferty brutto: 700,92 zł.
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 LUBLIN

cena oferty brutto: 680,94 zł.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (część 2/1):

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
 

BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 LUBLIN
7. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty (część 2/2):
ARGENTA Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Polska 114
60-401 POZNAŃ

cena oferty brutto: 1 045,44 zł.
DIAG-MED
ul. Modularna 11a, budynek H3
02-238 WARSZAWA

cena oferty brutto: 798,66 zł.
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 LUBLIN

cena oferty brutto: 847,80 zł.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (część 2/2):
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
 

DIAG-MED
ul. Modularna 11a, budynek H3
02-238 WARSZAWA
9. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty (część 2/3):
"FABIMEX" Więcek Sp. jawna
ul. Cedrowa 16
04-565 WARSZAWA

cena oferty brutto: 7 330,50 zł.
HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Tomasza Zana 4
04-313 WARSZAWA

cena oferty brutto: 5 691,60 zł.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej (część 2/3):

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
 
HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Tomasza Zana 4
04-313 WARSZAWAmailto:wojtek@wspl.torun.pl