DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ W ROKU 2022

Zakup inwestycyjny: pn. stanowisko do prób wysiłkowych

Zakup inwestycyjny: pn. unit stomatologiczny