Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Dotyczy poz. 10: Czy Zamawiajacy dopuści ezy pakowane po 10 szt.? 17.12.2019 Nie
2.
Dotyczy poz. 11: Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności użytkowej 15 ml?
17.12.2019
Nie