WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Znak sprawy: 03/11/WSPL/19

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ

kod pocztowy:

miejscowość:
województwo:
powiat:

87-100

Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński

ulica:

numer:
internet:
e-mail:

Dąbrowskiego

1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl

numer kierunkowy: + 48 56

telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32

2. Nazwa nadana zapytaniu ofertowemu przez Zamawiającego:

"Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów i testów do ich identyfikacji,
na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej WSPL
SP ZOZ w Toruniu".

3. Liczba otrzymanych ofert cenowych: 2.

4. Liczba odrzuconych ofert cenowych: 0.

5. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty:

BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 LUBLIN

cena oferty brutto: 15 332,76 zł.


DIAG-MED
ul. Modularna 11a, budynek H3
02-238 WARSZAWA

cena oferty brutto: 11 858,46 zł.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

DIAG-MED
ul. Modularna 11a, budynek H3
02-238 WARSZAWA
mailto:wojtek@wspl.torun.pl