WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZnak sprawy: 04/11/WSPL/19
Ogłoszenie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 EURO.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ.
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
powiat:
87-100
Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński
ulica:
numer:
internet:
e-mail:
Dąbrowskiego
1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl
numer kierunkowy: + 48 56
telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32
Ogłasza zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na:
"Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej
WSPL
SP ZOZ w Toruniu".
 2. Termin realizacji zamówienia:
 3. Okres związania ofertą:
01.01.2020 - 31.12.2020. 30 dni

4. Miejsce realizacji: WSPL SP ZOZ Toruń.
5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena:
okres gwarancji:
parametry techniczne:
termin dostawy:
100 - - -
6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Wojciech Kołodziejski
telefon:
nr lokalu:
godziny udzielania informacji:
e-mail:
+48 56 652-12-68
112
08:00-15:00
wojtek@wspl.torun.pl
7. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 103, I piętro, w godzinach 8:00 - 15:00.
8. Termin składania ofert upływa dnia: 06.12.2019 o godz. 11:30.

9. Termin otwarcia ofert:
06.12.2019 o godz. 12:00.
10. Odpowiedzi na pytania:naciśnij.
11. Informacja o otwarciu ofert: naciśnij.

mailto:wojtek@wspl.torun.pl

      

  DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
1. Zapytanie ofertowe;
 
 
2. Załącznik nr 1 do zapytania - arkusz oferty cenowej;
 

  3. 
Załącznik nr 2 do zapytania - wielkość i struktura zamówienia;
 
  4.
Załącznik nr 3 do zapytania- wzór umowy.