WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Znak sprawy: 04/11/WSPL/19

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ

kod pocztowy:

miejscowość:
województwo:
powiat:

87-100

Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński

ulica:

numer:
internet:
e-mail:

Dąbrowskiego

1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl

numer kierunkowy: + 48 56

telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32

2. Nazwa nadana zapytaniu ofertowemu przez Zamawiającego:

"Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej
WSPL
SP ZOZ w Toruniu".

3. Liczba otrzymanych ofert cenowych: 1.

4. Liczba odrzuconych ofert cenowych: 1.

5. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

PROFILAB s.c.
ul. Emaliowa 28
02-295 WARSZAWA


Przyczyna odrzucenia oferty: Wykonawca złożył ofertę po terminie.


mailto:wojtek@wspl.torun.pl