Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Załącznik nr 1a do SIWZ, I stół kostny, pkt 4, 5
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie stołu o najniższym położeniu blatu od podłogi wynoszącym 54 cm oraz najwyższym położeniu blatu od podłogi wynoszącym 85 cm? Różnice są niewielkie (tylko 4 i 5 cm)i nieodczuwalne w codziennej pracy. Obniżenie tych parametrów nie wpłynie na zdolności diagnostyczne i funkcjonowanie aparatu, a umożliwi nam złożenie korzystnej oferty na sprzęt najwyższej jakości.
15.05.2018 Nie. Zgodnie
z SIWZ


2.
Załącznik nr 1a do SIWZ, I stół kostny, pkt 7
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół, którego podłużny zakres ruchu blatu wynosi 100 cm w zamian za wymagane 110 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na zdolności diagnostyczne i funkcjonalność całego aparatu. Ponadto, aparat, który chcemy zaoferować, posiada o 7 cm większy zakres ruchu detektora w stole niż wymagany, co rekompensuje mniejszy zakres ruchu samego blatu. Możliwość przebadania pacjenta na całej długości bez przemieszczania pozostaje taka sama, gdyż jest to rozwiązanie równoważne.
15.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ

3.
Załącznik nr 1a do SIWZ, I stół kostny, pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego stół ma długość 210 cm? Wartość ta pozwala na wykonanie wszelkich rodzajów ekspozycji i nie obniża możliwości funkcjonalnych aparatu. Różnica od wartości wymaganej jest nieznaczna - zaledwie 5 cm i nie wpływa to w żaden sposób na codzienną pracę.
15.05.2018
Tak
4.
Załącznik nr 1a do SIWZ, II stojak do zdjęć płucnych, pkt 15
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stojaka do zdjęć płucnych o zakresie ruchu w pionie równym 40 – 187 cm? Różnica od wartości wymaganej to zaledwie 3 cm, nieodczuwalna w codziennej pracy. Pragniemy również podkreślić, iż tak wysokie położenie szuflady w statywie, jak wymagane 190 cm, nie jest wykorzystywane w codziennej diagnostyce, gdyż nie ma tak wysokich pacjentów. Dużo większe znaczenie ma najniższe położenie szuflady w statywie nad podłogą – szczególnie jest to istotne przy wykonywaniu np. zdjęć kolan w obciążeniu (na stojąco). Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam złożyć ważną ofertę na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie.
15.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
5.
Załącznik nr 1a do SIWZ, III.1. Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 20
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kolumny o obrocie wokół osi pionowej +/- 90 stopni? Taki zakres kątów obrotu zapewnia skierowanie lampy we wszystkie strony. W praktyce kąt +/- 180 stopni nie jest wykorzystywany i jego wymaganie jest nieuzasadnione. Zamawiający prawdopodobnie miał na myśli możliwość wykonywania ekspozycji poza stołem rentgenowskim (np. pacjentom na wózku). Pragniemy jednak podkreślić, że przy zakresie +/- 90 stopni jest to również możliwe przy kolumnie odsuniętej od stołu.
15.05.2018
Tak
6.
Załącznik nr 1a do SIWZ, III.1. Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 23
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego ruch pionowy lampy wynosi 144 cm? Jest to wystarczająca wartość do wykonania wszelkich projekcji. Wymagany zakres ruchu lampy 150 cm wynika z wymaganego bardzo wysokiego maksymalnego położenia lampy (200 cm). Pragniemy podkreślić, że tak wysokie położenie lampy, jak wymagane 200 cm, nie jest wykorzystywane w codziennej diagnostyce, gdyż nie ma tak wysokich pacjentów (badanie głowy wykonuje się tomografem komputerowym).  Dużo większe znaczenie ma najniższe położenie lampy nad podłogą – szczególnie jest to istotne przy wykonywaniu np. zdjęć kolan w obciążeniu (na stojąco). W tym zakresie aparat, który chcielibyśmy zaoferować posiada lepszy parametr od wymaganego aż o 5 cm. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam złożyć ważną ofertę na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie.
15.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
7.
Załącznik nr 1a do SIWZ, III.1. Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 24
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kolumny, której maksymalna odległość lampy od podłogi wynosi 184 cm? Pragniemy podkreślić, iż tak wysokie położenie lampy, jak wymagane 200 cm, nie jest wykorzystywane w codziennej diagnostyce. Dużo większe znaczenie ma najniższe położenie lampy nad podłogą – szczególnie jest to istotne przy wykonywaniu np. zdjęć kolan w obciążeniu (na stojąco). Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam złożyć ważną ofertę na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie.
15.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
8.
Załącznik nr 1a do SIWZ, III.1. Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 26
Czy Zamawiający dopuści aparat z kolumną, która nie posiada cyfrowego wyświetlacza na obudowie lampy RTG, natomiast wyposażony jest w przyciski sterujące położeniem lampy, kolumny lampy, hamulec wszystkich ruchów kolumny i lampy oraz wskaźnik kąta obrotu lampy?
15.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
9.
Załącznik nr 1a do SIWZ, III.2. Lampa rentgenowska i kolimator, pkt 32
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu, którego obrót lampy wokół osi poziomej wynosi +/- 135 stopni? W praktyce zakres ten jest wystarczający do wszystkich rodzajów projekcji, gdyż nie wykonuje się ekspozycji z lampą skierowaną ku górze.
15.05.2018
Tak
10. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „Stół Kostny” pkt 4 oraz pkt 5
Czy Zamawiający dopuści stół kostny, którego najniższe położenie blatu od podłogi wynosi 56,5 cm oraz najwyższe położenie blatu od podłogi wynosi 85 cm? Pragniemy zauważyć, że zaproponowany zakres (56,5 – 85 cm) położenia blatu od podłogi jest wystarczający i w żaden sposób nie wpływa na pozycjonowanie pacjenta i nie ogranicza możliwości diagnostycznych pacjenta.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
11. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „Stół Kostny” pkt 7
Czy Zamawiający dopuści stół kostny, którego zakres ruchu podłużnego blatu wynosi 100 cm? Oferowany przez nas stół kostny nieznacznie różni się parametrami od wymaganego, różnica 10 cm nie jest istotna klinicznie i nie wpływa na pozycjonowanie pacjenta.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
12. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „Stół Kostny” pkt 8
Czy Zamawiający dopuści stół kostny, którego zakres ruchu detektora w stole wynosi 35 cm? Urządzenie, które chcemy zaoferować posiada zakres ruchu detektora w stole równy 35 cm. Wartość ta nieznacznie różni się od wartości wymaganej przez Zamawiającego i nie ma istotnego wpływu na pozycjonowanie pacjenta i komfort pracy personelu.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
13. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „Stół Kostny” pkt 11
Czy Zamawiający dopuści stół kostny, którego ekwiwalent blatu stołu wynosi 1,2 mm Al? Oferowany stół jest wyjątkowo odporny na obciążenia, posiada odporność na masę pacjenta wynoszącą 300 kg. Ponadto, proponowana przez nas wartość jest nieznacznie mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie miała praktycznie żadnego wpływu na dawkę otrzymywaną przez pacjenta. Dodatkowo parametr ten nie przekłada się w żaden sposób na uzyskaną jakość uzyskiwanych zdjęć.
21.05.2018
Tak
14. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „Stół Kostny” pkt 12, 19
Czy Zamawiający dopuści kratkę przeciwrozproszeniową, której gęstość linii wynosi 40l/ cm? Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że oferowana przez nas kratka nieznacznie różni się od parametrami od wartości wymaganej i nie ma wpływu na jakość obrazów dzięki unikalnym technologiom zastosowanym w detektorze.
21.05.2018
Tak
15. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „Stojak płucny” pkt 15
Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć płucnych, którego zakres ruchu w pionie wynosi 42-206 cm? Oferowany przez nas aparat posiada statyw, który nieznacznie różni się parametrami w zakresie minimalnej wysokości, która nie jest bardzo istotna klinicznie. Najwyższa wysokość wynosząca 206 cm znacząco przewyższa minimalne wymagania Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.
21.05.2018
Tak
16. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „kolumna” pkt 20
Czy Zamawiający dopuści kolumnę aparatu RTG, której obrót wokół osi pionowej wynosi +/- 90 stopni? Zakres rotacji kolumny względem osi pionowej w zakresie min. +/- 90° jest wystarczający dla wszystkich rodzajów ekspozycji rozwiązanie takie jest oferowane przez większość producentów, co zwiększa możliwość przedstawienia konkurencyjnych ofert, nie ograniczając się do jednego Producenta.
21.05.2018
Tak
17. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „kolumna” pkt 22
Czy Zamawiający dopuści przesuw poprzeczny lampy rtg wynoszący 22 cm? Oferowana przez nas kolumna posiada wystarczający zakres przesuwu poprzecznego by wykonać wszystkie niezbędne projekcje. Nie ma też wpływu na komfort pacjenta jak i personelu wykonującego badanie. Nieznacznie różni się od wartości wymaganej - 8 cm.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
18. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „kolumna” pkt 26
Czy Zamawiający dopuści lampę RTG bez cyfrowego wyświetlacza odległości SID i manualnym wskaźnikiem kąta obrotu lampy? Wymagane funkcjonalności nie mają dużego znaczenia klinicznego dlatego prosimy o dopuszczenie urządzenia bez cyfrowego wyświetlacza.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
19. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „lampa rentgenowska i kolimator” pkt. 32
Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zakres rotacji lampy RTG względem osi poziomej wynosi +/- 135? Zakres rotacji lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 180° oznacza możliwość wykonywania zdjęć promieniem głównym skierowanym pionowo do góry tzn. na suficie. Nie wykonuje się takich ekspozycji. Praktyczna wartość tego parametru nie powinna przekraczać +/- 135° i takie też rozwiązanie jest oferowane przez większość producentów, co zwiększa możliwość przedstawienia konkurencyjnych ofert, nie ograniczając się do jednego producenta.
21.05.2018
Tak
20. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „detektor bezprzewodowy” pkt. 53, 54, 55, 59
Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy którego rozdzielczość wynosi 6,6 MPix, rozdzielczość liniowa 3,3 lp/mm, wielkość pojedynczego pixela 150 µm, DQE 72%? Rozdzielczość przestrzenna, liniowa, wielkość pojedynczego pixela, DQE to parametry, które wpływają na jakość obrazu. Nasza technologia oferuje doskonałą jakość obrazu przy optymalnych parametrach technicznych detektora. Oferowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od parametrów założonych przez zamawiającego, a unikalna technologia pozwala uzyskać obraz porównywalny, a w niektórych przypadkach klinicznych nawet lepszy.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
21. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „detektor bezprzewodowy” pkt. 60
Czy Zamawiający dopuści detektor, który wykazuje się klasą wodoodporności IPX6? Klasa ta informuje, iż detektor jest wyjątkowo odporny na strumienie wody o zwiększonym ciśnieniu, co potwierdzają warunki w jakich był testowany dla uzyskania klasy IPX6 - 100 l/min przy ciśnieniu 100 kN/m2 przez 3 minuty z odległości 3 m. Dodatkowo wymóg klasy IPX minimum 7 stopień wskazuje na firmę Miro dystrybutora detektorów Canon, a to jest niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych i narusza zasady uczciwej konkurencji (tylko detektory firmy Canon mają stopień IPX7).
21.05.2018
Tak
22. Dot. Załącznika Nr 1a do SIWZ, Specyfikacja techniczna - „stacja akwizycyjna” pkt 66
Czy Zamawiający dopuści wspólną konsolę operatora do sterowania aparatem RTG, detektorem i zarządzania obrazami bez możliwości sterowania generatorem? Oddzielne dedykowane sterowanie generatorem nie jest dużym utrudnieniem w codziennej pracy.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
23. (Dotyczy l.p. I 5)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z najwyższym położeniem blatu 80 cm? Przy wyborze aparatu kostno-płucnego o wiele bardziej istotnym parametrem jest najniższe położenie blatu od podłogi, które w tym przypadku wynosi 46 cm (niżej niż wymaga Zamawiający). Niższe położenie blatu ułatwia przeniesienie pacjenta z wózka na stół i jego pozycjonowanie na blacie. Maksymalne wartości wysokości blatu od podłogi w praktyce nie będą używane, gdyż nie mają one zastosowania.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
24. (Dotyczy l.p. I 20)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z obrotem kolumny wokół osi pionowej +/-90°? Parametr ten jest istotny, gdyż umożliwia on robienie ekspozycji np. pacjentom na wózku. Oferowany zakres parametru umożliwia swobodne robienie takich zdjęć podobnie jak w przypadku wymogu Zamawiającego. W praktyce wykonuje się z takie zdjęcia z boku aparatu pod kątem 90°. 180° oznacza, że pacjenta na wózku podczas badania umieszczałoby się za aparatem co jest mało wygodne.
21.05.2018
Tak
25. (Dotyczy l.p. I 22)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z przesuwem poprzecznym 25 cm? Ruch poprzeczny jest mało istotny, a różnica nieodczuwalna dla operatora.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
26. (Dotyczy l.p. I 30)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z szybkością chłodzenia anody 60 kHU? Różnica jest pomijalnie mała.
21.05.2018
Tak
27. (Dotyczy l.p. I 45)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem ustawień czasu 6,3 ms? Badania wykonywane na aparatach kostno-płucnych wykonywane są dużo krócej. Nie ma żadnego uzasadnienia wymogu 10 s.
21.05.2018
Tak
28. (Dotyczy l.p. I 57)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z wagą detektora z baterią 3,8 kg? Różnica jest nieodczuwalna dla operatora.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
29. (Dotyczy l.p. I 60)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z wodoodpornością detektora w klasie IP42? Klasa ta zapewni osłonę detektorowi na rutynowe zagrożenia wynikające z codziennego użytkowania.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
30. (Dotyczy l.p. I 79)
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z czasem dostępu do obrazu wstępnego 3s?. Różnica jest nieodczuwalna dla operatora.
21.05.2018
Tak
31. I. Stół kostny
Prosimy o dopuszczenie stołu RTG o poniższych parametrach:
 1. położenie blatu (od podłogi) w zakresie 55-82,5 cm;
 2. zakres ruchu podłużnego blatu 78 cm;
 3. zakres ruchu detektora w stole 40 cm;
 4. ekwiwalent blatu stołu 1 mm Al;
 5. dedykowana przez producenta kratka przeciwrozpro- szeniowa  40l/cm z ogniskową optymalną dla zdjęć z odle- głości 100 cm (łatwa do wyjęcia-bez konieczności użycia narzędzi), który spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.
Pragniemy zauważyć, iż każdy producent posiada pewne, optymalne parametry dedykowane dla swojego indywidualnego rozwiązania. Proponowany przez nas aparat RTG, wyproduko- wany został przez firmę o globalnym zasięgu, pracuje w dziesiątkach tysięcy placówek medycznych na całym świecie. Nikt z naszych polskich klientów (blisko 200 instalacji w Polsce) nigdy nie zgłaszał niedogodności czy utrudnień związanych z zakresami przesuwów stołu co mogłoby się przekładać na utrudnienia w pozycjonowaniu pacjentów. Proponowana konstrukcja zapewnia pełne pokrycia pacjenta wiązką RTG bez przemieszczania go na stole.
21.05.2018

 
1 - Nie
2 - Nie
3 - Nie
4 - Tak
5  -Tak
32
II. Stojak do zdjęć płucnych
Prosimy o dopuszczenie stojaka do zdjęć płucnych o zakresie parametrów:
 1. zakres ruchu w pionie panelu Bucky z detektorem, mierzony od środka detektora do podłogi, w zakresie większym od wymaganego przez Zamawiającego 35,6-188 cm;
 2. ekwiwalent panelu Bucky 1 mm Al;
 3. kratka przeciwrozproszeniowa 40 l/cm, o ogniskowej dopa- sowanej do zdjęć odległościowych 150 i 180 cm (łatwa do wyjęcia-bez konieczności użycia narzędzi), który spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.
Proponowany przez nas statyw płucny w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania badań, a dzięki temu, że możliwe jest obniżenie statywu poniżej, wymaganej przez Zamawiającego minimalnej, wartości 40 cm, sprawia, że pozycjonowanie do zdjęć kończyn dolnych jest bezpieczniejsze (brak potrzeby stosowania podnóżka).
21.05.2018
 

1 - Tak

2 - Tak
3 - Tak
33. III.1 Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 22
Prosimy o dopuszczenie kolumny z przesuwem poprzecznym lampy wynoszącym 25 cm. W proponowanym przez nas aparacie rentgenowskim przesuw poprzeczny lamy RTG wraz z przesuwem poprzecznym blatu stołu RTG umożliwia pełne pokrycie pacjenta wiązką promieniowania.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
34. III.1 Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 24
Prosimy o dopuszczenie kolumny – zawieszenia podłogowego lampy RTG z przesuwem dopasowanym do oferowanego statywu płucnego tzn. 35,6 – 188 cm oraz usunięcie punktacji w tym parametrze, ponieważ poddawanie dodatkowej punktacji rozwiązań, w których lampa wysuwa się na wysokość ponad 200 cm nie ma żadnego zastosowania, a jedynie może generować problemy w opuszczeniu lampy przez średniego wzrostu personel. Proponujemy, aby przenieść zastosowaną ocenę/punktację w punkcie III 24 w miejsce gdzie zamawiający opisuje zakres przesuwu stojaka płucnego tj. punkt II. 15 zapewni to pełną kompatybilność ruchową pomiędzy statywem płucnym a wysokością ogniska lampy od podłogi.
21.05.2018
Tak
Punktacja
bez zmian
35. III.1 Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 30
Czy Zamawiający dopuści lampę RTG w której szybkość chłodzenia anody wynosi 40 kHU/min?
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
36. III.1 Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG, pkt 32
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG z możliwością obrotu lampy wokół osi poziomej w zakresie +/- 135°. Wymóg obrotu lampy w tak dużym zakresie jak określił Zamawiający nie ma żadnego klinicznego zastosowania i ogranicza nas przed złożeniem ważnej, konkurencyjnej oferty.
21.05.2018
Tak
37. III.2 Lampa rentgenowska i kolimator, pkt 38
Prosimy o dopuszczenie manualnego kolimatora z możliwością ręcznej korekty oraz zmiennymi filtrami Cu, Al., Cu+Al. Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.
21.05.2018
Tak
38. IV. Generator, pkt 45
Prosimy o dopuszczenie generatora o zakresie ustawień czasu pracy w przedziale od 1 ms – 6,3s. Wymagany przez Zamawiającego zakres w górnej granicy tj. 10 sekund nie ma żadnego klinicznego uzasadnienia. Zgodnie z opublikowanym przez MZiOS Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej, najdłuższy czas ekspozycji dopuszcza się w przypadku badań kręgosłupa lędźwiowego w pozycji bocznej oraz przy projekcjach bocznych stawu lędźwiowo-krzyżowego, jednak w obydwu tych przypadkach czas ekspozycji nie powinien przekraczać 1 sekundy.
21.05.2018
Tak
39.
V. Detektor bezprzewodowy
Prosimy o dopuszczenie detektora bezprzewodowego o poniższych parametrach:
 • pole obrazowe detektora 35x42,3 cm;
 • rozdzielczość detektora 7,64 MP;
 • rozdzielczość liniowa 3,6 lp/mm
 • wskaxnik DQE 72%, który spełnia pozostałe wymogi Zamawiającego.
21.05.2018
Nie. Zgodnie
z SIWZ
40. VI. Konsola operatora, pkt 72
Prosimy o dopuszczenie lepszego rozwiązania, gdzie stopień nagrzania lampy RTG wyświetlany jest w %. Proponowane przez nas rozwiązanie jest lepsze, ponieważ umożliwia szybki odczyt informacji i nie wymaga od obsługi przeprowadzania żadnych kalkulacji.
21.05.2018
Tak
41. VII. System PACS/RIS, VII.1. Serwer
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dysków NL-SAS o pojemności 2TB każdy? Według naszej wiedzy dyski serwerowe SAS o pojemności powyżej 1.8TB nie są produkowane.
21.05.2018
Nie. Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dysków SAS o pojemności 1,8 TB
42. VII. System PACS/RIS, VII.1. Serwer
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania procesora dedykowanego do rozwiązań serwerowych np. Intel Xeon?
21.05.2018 Tak
43. VII.2 Oprogramowanie
Czy Zamawiający dopuszcza by systemy RIS i PACS pochodziły od różnych dostawców? Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia bezterminowej licencji systemu RIS SOMED, którego dostawcą jest firma Kamsoft. S.A.
21.05.2018
Tak
44. VII.2 Oprogramowanie
Czy Zamawiający kierując się standardami rynkowymi oraz dobrem jakościowym będzie oczekiwał by oferowany system PACS posiadał wpis/zgłoszenie jako wyrób medyczny co najmniej w klasie IIb, a producent rozwiązań posiadał certyfikację ISO 9001, 27001, 13485?. W/w certyfikacja oferowanych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo (zgodnie z panującymi i przyszłymi przepisami) oraz zapewnia Zamawiającego, że oferowane rozwiązania będą rozwijane i wspierane przez ich autorów obecnie jak i w przyszłości.
21.05.2018
Nie
45.
Dotyczy VIII pkt 82
Z uwagi na fakt, że robot dedykowany jest do nagrywania badań radiologicznych rozumiemy, że Zamawiający wymaga duplikatora płyt CD/DVD, który jest zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie minimum IIa?
21.05.2018
Tak

Uwaga: do przygotowania oferty proszę pobrać "Parametry techniczne poprawione".