Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Zał. 3, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści paski bez eliminacji wpływu kwasu askorbinowego na wyniki? 05.12.2019 Nie
2.
Zał. 3, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści automatyczną kalibrację aparatu przy jego uruchomieniu oraz kalibracje, kiedy wymaga tego sytuacja, przy użyciu specjalnych pasków kalibracyjnych?
05.12.2019 Tak
3. Zał. 3, poz. 18: Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową komunikacją z komputerem zewnętrznym? 05.12.2019
Tak
4.
Z uwagi na względnie małą ilość planowanych badań i krótki, zaledwie jednoroczny okres umowy, uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy dopuszczają Państwo analizator używany, po przeglądzie technicznym, rok produkcji 2014 lub późniejszy? Przyjęcie takiego rozwiązania będzie dla Państwa zdecydowanie korzystniejsze ekonomicznie.
06.12.2019
Tak