WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZnak sprawy: 01/06/19
Ogłoszenie zapytania ofertowego
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
powiat:
87-100
Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński
ulica:
numer:
internet:
e-mail:
Dąbrowskiego
1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl
numer kierunkowy: + 48 56
telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32, 261-43-24-40
Ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę unitu stomatologicznego do gabinetu stomatologii zachowawczej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni SP ZOZ w Toruniu.
 2. Termin realizacji zamówienia:
 3. Okres związania ofertą:
30 dni od daty podpisania umowy 30 dni
4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena:
okres gwarancji:
parametry techniczne:
termin dostawy:
100 - - -
5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Wojciech Kołodziejski
telefon:
nr lokalu:
godziny udzielania informacji:
e-mail:
+48 56 652-12-68
112
08:00-15:00
wojtek@wspl.torun.pl
6. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 103, I piętro.
7. Termin składania ofert upływa dnia: 17.06.2019 o godz. 13:30.
8. Informacja o otwarciu ofert: naciśnij.

mailto:wojtek@wspl.torun.pl

      

  DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
1. Zapytanie ofertowe;
 
   2.
Załacznik nr 1 do zapytania - arkusz oferty;

   3. Załącznik nr 2 do zapytania - wzór umowy.