Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Dokument dostępny jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Postępowania w trakcie:

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów.
Identyfikator postępowania: 3a606fdc-adf0-4fad-b9ae-d21ace953517

Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zakończone postępowania i archiwum:

Archiwum zakończonych postępowań dotępne po kliknięciu przycisku poniżej

Czcionka
Kontrast