Szanowni Pacjenci!

1. WSPL SPZOZ umożliwia (dla chętnych pracodawców i pracowników) wykonywanie badań okresowych z Kodeksu Pracy, z Ustawy o transporcie drogowym oraz służb mundurowych.

W pierwszej kolejności będziemy wykonywać zaległe badania okresowe, których termin ważności upłynął 31.03.2020 r. lub szybciej.

2. Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje przepis wydłużający ważność terminu dotychczasowych badań okresowych do 3 miesięcy od zakończenia stanu pandemii, dlatego wykonywanie obecnie badań okresowych przez pracodawcę i pracownika pozostaje fakultatywne.

3. Wykonywanie pozostałych badań w tym wstępnych i kontrolnych pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Dla wszystkich wizyt w Medycynie Pracy obowiązuje wcześniejsza, terminowa rejestracja telefoniczna
pod numerem tel. 56 652 24 29 lub 56 652 10 68.

Do Poradni Medycyny Pracy WSPL SPZOZ w Toruniu do odwołania pacjenci obowiązkowo zgłaszają się w maseczkach.

Poradnia Medycyny Pracy

Gabinet Pielęgniarek Medycyny Pracy

BUDYNEK A, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1, I piętro, gab. 118

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
7:30 – 15:00

56 652 24 29

lek. Karol Hilmantel

BUDYNEK A, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1, I piętro, gab. 113

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK
8:00 – 13:00

56 652 25 41

lek. Janina Żurad-Berdychowska

BUDYNEK A, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1, I piętro, gab. 114

PONIEDZIAŁEK
9:00 – 14:00

WTOREK – PIĄTEK
7:30 – 12:30

56 652 10 68

Pracownia Badań Psychologicznych

mgr Grzegorz Górecki

psycholog
BUDYNEK A, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1, II piętro, gab. 206

godziny rozpoczęcia badań:
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA
7:15

Gabinet Okulistyczny dla Medycyny Pracy

lek. Katarzyna Pawłowska

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, I piętro, gab. 121

PONIEDZIAŁEK
8:00 – 10:00

WTOREK
7:00 – 9:00

lek. Wojciech Wiśniewski

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, I piętro, gab. 121

ŚRODA
8:00 – 12:00

CZWARTEK
11:00 – 13:00

Czcionka
Kontrast