W dniu 10.05.2022 r. odbyły się obchody Dnia Położnej i Dnia Pielęgniarki. Wśród zaproszonych gości miedzy innymi obecni byli Prezydent Torunia Michał Zalewski, Naczelnik Wydziału Zdrowia Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-pomorksiego Barbara Ptaszyńska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dr n. o zdrowiu Mariola Rybka.

Spotkanie otworzył Tomasz Krzysztyniak Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Toruniu witając zaproszonych gości. Przybyłym na spotkanie pielęgniarkom i położonym podziękował za ciężką pracę na rzecz pacjentów w okresie pandemii oraz złożył najserdeczniejsze życzenia radosnych i pomyślnych chwil, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzył, aby każdy dzień był świętem i nigdy nie zabrakło w nim ciepła i życzliwości, którymi obdarzani są pacjenci.

Czterdziestu wyróżnionym pielęgniarkom i położnym wręczono odznaczenie „Za zasługi w zawodzie” przyznawane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Wśród wyróżnionych była Pani Justyna Koczorowska, pielęgniarka Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Toruniu.

Pani Justynie gratulujemy oraz składamy życzenia szczęścia w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy wszystkim Pielęgniarkom i Położnym WSPL SPZOZ w Toruniu.

.