Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 Pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu można skorzystać w sytuacji:

nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.