Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Więcej informacji można uzyskać na poniższych stronach internetowych:

www.mojeppk.pl      

https://ppk.pzu.pl/

ppk