Harmonogram pracy lekarzy POZ

LEKARZ PONIEDZIAŁEK          17 STYCZNIA WTOREK
18 STYCZNIA
ŚRODA
19 STYCZNIA
CZWARTEK
20 STYCZNIA
PIĄTEK
21 STYCZNIA
GODZINY PRACY
lek. Małgorzata KOSOWSKA
tel. 56 652 11 14
11.00 – 18.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 -15.00 8.00 – 15.00
lek. Marek KUTERNOGA
tel. 56 652 11 13
8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 11.00 -18.00 8.00 – 15.00
lek. Wojciech ŁOPATKO
tel. 56 652 15 61
8.00 – 15.00 11.00 – 18.00 8.00 – 15.00 8.00 -15.00 11.00-18.00
lek. Dariusz WŁOCHACZ
tel. 56 652 11 03
8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 11.00 – 18.00 8.00 -15.00 8.00 – 15.00
TELEPORADY
lek. Małgorzata KOSOWSKA 14.15 – 15.30 11.15 – 12.30 11.15 – 12.30 11.15 -12.30 11.15 – 12.30
lek. Marek KUTERNOGA 11.15 – 12.30 11.15 – 12.30 11.15 – 12.30 14.15 -15.30 11.15 – 15.30
lek. Wojciech ŁOPATKO 11.15 – 12.30 14.15 – 15.30 11.15 – 12.30 11.15 – 12.30 14.15 – 15.30
lek. Dariusz WŁOCHACZ 11.15 – 12.30 11.15 – 12.30 14.15 – 15.30 11.15 – 12.30 11.15 – 12.30

Wizyty domowe w godz. 14.00 – 15.00
Zgłaszanie telefoniczne w godz. 8.00 – 9.00 u swojego lekarza POZ

Harmonogram pracy pediatrów POZ

LEKARZ PONIEDZIAŁEK
17 STYCZNIA
WTOREK
18 STYCZNIA
ŚRODA
19 STYCZNIA
CZWARTEK
20 STYCZNIA
PIĄTEK
21 STYCZNIA
SZCZEPIENIA OCHRONNE/BILANSE
lek. Zinaida  DOROCIŃSKA X 8.00 – 10.45 8.00 – 10.45

14.00 – 18.00

SZCZEPIENIA

X
lek. Jolanta PIEKARCZYK X X 8.00 – 10.45 8.00 – 10.45 X
lek. Jacek OLSZEWSKI X 9.00 – 10.45 X 9.00 – 10.45 X
TELEPORADY/WIZYTY
lek. Zinaida  DOROCIŃSKA
tel. 56 6522772
11.00 – 18.00 11.00 – 16.00 11.00 – 16.00 11.00 – 13.45 8.00 – 16.00
lek. Jolanta PIEKARCZYK
tel. 56 6521547
8.00 – 14.00 12.00 – 18.00 11.00 – 14.00 11.00 – 14.00 X
lek. Jacek OLSZEWSKI
tel. 56 6521546
9.00 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 16.00 11.00 – 13.00 10.00 – 12.00

Wizyty domowe
Zgłaszanie telefoniczne w godz. 8.00 – 9.00 u swojego pediatry

Punkt Szczepień POZ

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter

PONIEDZIAŁEK
7:30 – 12:30

WTOREK – ŚRODA
7:30 – 13:30

CZWARTEK
7:30 – 12:00
14:00 – 17:30

PIĄTEK
7:30 – 11:30

56 652 20 95

Gabinet Zabiegowy

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter, gab. 02

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8:00 – 18:00

56 652 11 59

Szanowni Pacjenci!

Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny wydali komunikat w sprawie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19 z rekomendacją wznowienia bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci.

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. szczepień na oddziałach noworodkowych,

2. szczepień obowiązkowych w warunkach ambulatoryjnych, zwłaszcza podawanych zgodnie z PSO w pierwszych dwu latach życia dziecka,
3. szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień,
4. szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW tupu b, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku,
5. realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego.


Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:

1. przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,

2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.

Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

  • stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;
  • personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;
  • szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna);
  • dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);
  • w razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów;
  • zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu znajduje się osoba:

  – z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,

  – kwarantannowana,

  – poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

  • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
  • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz w sobotę, niedzielę i święta, całodobowo, wyłącznie w przypadkach nagłego zachorowania bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia, opiekę zdrowotną pełnią:

Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu
przy ul. Konstytucji 3 Maja 42,
tylko w zakresie opieki pediatrycznej dla dzieci (do 18 roku życia) z prawobrzeżnej części Torunia,
tel. 56 679 31 00

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu
przy ul. Uniwersyteckiej 17 (w budynku A, wejście od parkingu)
jako podwykonawca Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu
tylko dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia, tel. 56 611 99 42

Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med”
przy ul. Podgórska 24a – dla mieszkańców (dorosłych i dzieci) lewobrzeżnej części Torunia,
tel. 56 654 78 20

Czcionka
Kontrast