LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

56 652 12 78

BUDYNEK B Szumana 2, I piętro, gab. 104/105

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań odbywa się:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
7:30 – 10:00

Po odbiór wyników zapraszamy w następnym dniu po pobraniu w godzinach 8:00 – 18:00 w REJESTRACJI OGÓLNEJ.

PRACOWNIA EKG I SPIROMETRII

56 652 26 10

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter, gab. 18

WTOREK
10:00 – 14:00

ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
8:00 – 13:00

PRACOWNIA USG

REJESTRACJA 56 652 15 14

lek. Joanna Polak

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter, gab. 20

PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK
9:00 – 14:00

lek. Agnieszka Surowiec

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter, gab. 20

Zgodnie z comiesięcznym harmonogramem przyjęć dostępnym w Rejestracji USG.

lek. Yurii Ovsianikov

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter, gab. 20

CZWARTEK
15:00 – 18:00

PRACOWNIA RTG

REJESTRACJA 56 652 15 14

BUDYNEK B ul. Szumana 2, parter

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK
8:00 – 18:00

WTOREK, PIĄTEK
8:00 – 14:00

RTG – dzieci

Jeżeli Pacjentem jest osoba niepełnoletnia (poniżej 18 r.ż.) konieczna jest w trakcie badania obecność prawnego opiekuna oraz jego zgoda na badanie (zakładka „Dokumentacja medyczna” lub do wypełnienia w pracowni).

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci ustawodawca na drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) wprowadził obowiązek odnotowania w Książeczce Zdrowia Dziecka wykonania każdego zdjęcia rentgenowskiego u dzieci poniżej 16 lat.
Prosimy o posiadanie przy sobie Książeczek Zdrowia Dzieci przy każdym badaniu RTG.

Wyniki badań LABORATORYJNYCH, USG i RTG są częścią dokumentacji medycznej i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. jedn.: Dz. U. 2022 poz. 1304).
  2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t. jedn.: Dz. U. 2023 poz. 1545, 1675, 1692, 1972).
  3. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

W związku z powyższym, odbiór wyników tych badań możliwy jest jedynie:

  1. przez pacjenta osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub,
  2. przez jego przedstawiciela ustawowego lub,
  3. na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez inną osobę).

Dotyczy to WSZYSTKICH PACJENTÓW kierowanych na badania przez lekarzy oraz pacjentów pełnopłatnych.

Upoważnienia dostępne są w:

  • w rejestracji laboratorium,
  • w rejestracji pracowni RTG i USG,
  • w rejestracji ogólnej i pediatrycznej,
  • w zakładce „Dokumentacja medyczna”.

Przekazanie wyniku laboratoryjnego telefonicznie ograniczone jest jedynie do wyniku INR dla osób leczonych antykoagulantami.