LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

56 652 12 78

Po odbiór wyników zapraszamy w następnym dniu po pobraniu w godzinach 8:00 – 18:00 w REJESTRACJI OGÓLNEJ.

BUDYNEK B Szumana 2, I piętro, gabinet 104/105

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań odbywa się:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
7:30 – 10:00

PRACOWNIA EKG I SPIROMETRII

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ PRACOWNIA SPIROMETRII NIE WYKONUJE BADAŃ DO ODWOŁANIA

56 652 26 10

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter

PONIEDZIAŁEK – WTOREK
8:00 – 14:00

ŚRODA – PIĄTEK
8:00 – 13:00

PRACOWNIA RTG

REJESTRACJA 56 652 15 14

BUDYNEK B ul. Szumana 2, parter

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA – CZWARTEK
8:00 – 18:00

WTOREK, PIĄTEK
8:00 – 14:00

RTG – dzieci

Jeżeli Pacjentem jest osoba niepełnoletnia (poniżej 18 r.ż.) konieczna jest w trakcie badania obecność prawnego opiekuna oraz jego zgoda na badanie (zakładka „Do pobrania” lub do wypełnienia w pracowni).

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci ustawodawca na drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) wprowadził obowiązek odnotowania w Książeczce Zdrowia Dziecka wykonania każdego zdjęcia rentgenowskiego u dzieci poniżej 16 lat.
Prosimy o posiadanie przy sobie Książeczek Zdrowia Dzieci przy każdym badaniu RTG.

PRACOWNIA USG

REJESTRACJA 56 652 15 14

lek. Joanna Polak

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter

PONIEDZIAŁEK
12:00 – 17:00

CZWARTEK
9:30 – 14:00

lek. Agnieszka Surowiec

BUDYNEK B, ul. Szumana 2, parter

Zgodnie z comiesięcznym harmonogramem przyjęć dostępnym w Rejestracji USG.

Wyniki badań LABORATORYJNYCH, USG i RTG są częścią dokumentacji medycznej i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami:

  1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).
  2. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t. jedn.: Dz. U. 2020 poz. 849).
  3. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1781).

W związku z powyższym, odbiór wyników tych badań możliwy jest jedynie:

  1. przez pacjenta osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub,
  2. przez jego przedstawiciela ustawowego lub,
  3. a podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez inną osobę).

Dotyczy to WSZYSTKICH PACJENTÓW kierowanych na badania przez lekarzy oraz pacjentów pełnopłatnych.

Upoważnienia dostępne są w:

  • w rejestracji laboratorium,
  • w rejestracji pracowni RTG i USG,
  • w rejestracji ogólnej i pediatrycznej,
  • w zakładce „Do pobrania”.

Przekazanie wyniku laboratoryjnego telefonicznie ograniczone jest jedynie do wyniku INR dla osób leczonych antykoagulantami.

Czcionka
Kontrast