Zapytanie ofertowe w trakcie:

Dostawa unitu stomatologicznego nr referencyjny ZM/25/2022/A. Termin składania ofert 11.05.2022 godz. 12:30.
Dokumenty dostępne poniżej:

Zapytanie ofertowe w trakcie:

Dostawa unitu stomatologicznego nr referencyjny ZM/25/2022. Termin składania ofert 20.04.2022 godz. 12:30.
Dokumenty dostępne poniżej:

 

Zapytanie ofertowe w trakcie:

Dostawa stanowiska do prób wysiłkowych nr referencyjny ZM/20/2022. Termin składania ofert 13.04.2022 godz. 12:30. Dokumenty dostępne poniżej:

 

Postępowanie zakończone:

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów. Identyfikator postępowania: 7ea222b6-40ca-41ed-85b7-78d7690a1b7.

Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Postępowanie zakończone:

Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf. Identyfikator postępowania: 8ef2e292-5951-4e71-b900-57e283e4c2df
Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 130 000 zł.

Postępowanie zakończone:

Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf. Identyfikator postępowania: 427f9a03-3f15-4fef-b2f4-f95e16376892
Niniejsze postępowanie dostępne jest po kliknięciu w poniższy przycisk.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia pn. „Dostawa aparatu RTG typu Pantomograf” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 130 000 zł.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021

Czcionka
Kontrast