Od 24 września

Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej) od 24 września 2021 r. będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.

Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę szczepienia 24 marca lub wcześniej, to swoje e-skierowanie na trzecią dawkę znajdzie 24 września na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą poczekać na swój termin.

Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie podana szczepionka marki Pfizer, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Od 1 września

Do podania 3 dawki szczepienia przeciw COVID-19 uprawnieni są (zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia): https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowaotwiera się w nowej karcie

  • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
  • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
  • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
  • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
  • z zakażeniem wirusem HIV;
  • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
  • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Przypominamy, iż dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

U osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech. Rekomenduje się, aby szczepienie dawką uzupełniającą było realizowane tą samą szczepionką, którą podstawowy cykl.

W dniu 1 września e-skierowania (wygenerowane automatycznie na podstawie dostępnych danych) otrzymało ponad 120 tysięcy osób z grup wskazanych powyżej. Zgodnie z przytoczonym komunikatem MZ osoby, które nie otrzymały e-skierowania powinny skontaktować się z lekarzem.

Warunkiem wystawienia nowego e-skierowania (uzupełniającego) jest zamknięte poprzednie e-skierowanie, na podstawie którego zrealizowano pełny cykl szczepienia na dzień 31.08 wszystkie e-skierowania, dla których odnotowane są 2 karty szczepień Pfizer/Moderna zostały automatycznie zweryfikowane i zamknięte).

Czcionka
Kontrast