W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, jak również postępując wg. wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska do odwołania wprowadza nowe zasady funkcjonowania Przychodni:

 

1. Wizyty w gabinetach lekarskich odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Rejestracją Ogólną
tel. 56 652 11 44; 56 652 28 98, zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy POZ.

2. W dalszym ciągu udzielane są porady lekarskie w formie teleporad. Rejestracja telefoniczna, lub przez stronę internetową.

Niezarejestrowani Pacjenci proszeni są o NIE ZGŁASZANIE SIĘ osobiste do Przychodni.

3. Pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ mają możliwość składania zamówień na recepty online. Przypominamy, że aby otrzymać kod odbioru e-recepty poprzez wiadomość sms konieczne jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta.

 

1. Pacjenci zarejestrowani na wizyty w Poradniach AOS WSPL SPZOZ proszeni są o stawianie się nie wcześniej niż 10 min. przed wyznaczoną godziną wizyty, w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się przed wejściem do gabinetu oraz w miarę możliwości bez osób towarzyszących.

2. Jednocześnie w dalszym ciągu porady specjalistyczne udzielane są także w formie teleporad.

 

Dla pacjentów zarejestrowanych na zabiegi rehabilitacyjne, w celu dostarczenia skierowania w postaci skanu, została utworzona skrzynka e-mail: rehabilitacja@wspl-torun.pl

Do wszystkich poradni WSPL SPZOZ w Toruniu do odwołania pacjenci obowiązkowo zgłaszają się w maseczkach.

Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do nowych zasad funkcjonowania Przychodni.

Czcionka
Kontrast