COVID-19 i grypa to dwie poważne choroby infekcyjne, których częstość występowania zwiększa się w sezonie jesienno-zimowym. Obie stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich, a szczególnie dla osób z grup ryzyka. Ko-infekcja może się wiązać z ryzykiem bardzo ciężkiego przebiegu zakażenia lub nawet śmierci. Obu chorobom można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne,zarówno pod względem zmniejszenia częstości zakażeń, jak i ciężkości ich przebiegu.
W interesie społecznym i zdrowotnym jest jak najszybsza i sprawna realizacja obu szczepień. Dostępne publikacje wskazują,że szczepienie przeciw grypie może chronić przed powikłaniami COVID-19,nawet u osób zaszczepionych przeciw COVID-19.
Aktualne wytyczne amerykańskie oraz lokalne wytyczne kilku krajów w Europie dotyczące podawania szczepionek przeciw COVID-19 z innymi szczepionkami wskazują, że szczepionki te mogą być podawane razem (jednoczasowo) ze szczepionkami przeciw grypie.
Biorąc pod uwagę powagę sytuacji epidemiologicznej, ciągle niezadawalający odsetek zaszczepionych przeciwCOVID-19 i bardzo niski stan zaszczepienia przeciw grypie w Polsce, rekomendujemy jednoczasowe (w czasie jednej wizyty,w dwie różne kończyny) szczepienia przeciw COVID-19 i przeciw grypie wszystkimi dostępnymi na rynku polskim szczepionkami, dla danej grupy wiekowej. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19.

W przypadku wątpliwości (np. wystąpienia działań niepożądanych po poprzednich dawkach) należy rozważyć szczepienie z bezpiecznym odstępem pomiędzy szczepieniami.

Sprawdź, gdzie wykonasz szczepienie przeciw grypie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Czcionka
Kontrast